VIKTOR BANKE

Advokat / Innehavare

Verksamhetsområden

Offentlig försvarare, målsägandebiträde.

SHIRIN RIZWAND

Advokat

Verksamhetsområden

Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ärenden inom familjerätt (vårdnad, boende, umgänge) samt ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).

ISIDOR VISTEDT

Advokat

Verksamhetsområden

Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, samt ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).

Elias Bulale

Advokat

Verksamhetsområden

Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV), ärenden gällande asylrätt samt ärenden om förvaltarskap och godmanskap.

Isabelle Moradinassab

Biträdande jurist

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV), ärenden gällande asylrätt samt ärenden om förvaltarskap och godmanskap.