ADVOKATFIRMAN

Advokatfirman Viktor Banke är specialiserad på brottmål, men firmans advokater och jurister arbetar även med andra humanjuridiska ärenden inom t.ex. tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV), familjerätt och asylrätt. Kontoret är beläget längs Skeppsbron i Gamla stan, men advokaterna åtar sig uppdrag över hela landet.

Är du misstänkt för brott?

Då har du i många fall rätt till en försvarsadvokat som ersätts av staten. Kontakta oss om du är kallad till förhör eller känner på dig att du kommer delges misstanke om brott.

Är du utsatt för brott?

Då har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde som ersätts av staten. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

För frågor om vårdnad, boende, umgänge, kontakta någon av våra advokater och jurister som arbetar med det.

För frågor om tvångsvård, kontakta någon av våra advokater eller jurister som arbetar med det.

Är du missnöjd med en faktura eller annan ekonomisk fråga kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

https://www.advokatsamfundet.se/

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm