ZEKE JUNSTRÖM

Advokat

Verksamhetsområden

Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, samt ärenden om tvångsvård (LVU, LPT, LVM och LRV).